пряко

нар. - прямо, право, направо, ребром, през, косо
нар. - непосредствено, непосредно, директно
нар. - точно, съвсем, веднага, незабавно, ей сега

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • без заобикалки — словосъч. направо, пряко, непосредствено, директно, право в очите словосъч. открито, прямо словосъч. решително, категорично, рязко …   Български синонимен речник

  • веднага — нар. тутакси, тозчас, в същия миг, мигновено, незабавно, без забава, без отлагане, неотложно, бързо, немедлено, моментално, на часа, на минутата, още сега, ето сега, в миг, за миг, мигом, завчас, скоро нар. незабелязано, ненадейно, изневиделица,… …   Български синонимен речник

  • ей сега — словосъч. пряко, точно, съвсем, веднага, незабавно …   Български синонимен речник

  • кестерме — същ. направо, пряко, без заобикалки, през просото …   Български синонимен речник

  • направо — нар. непосредствено, директно, в целта, пряко нар. през просото, кестерме нар. без заобикалки, открито, откровено, прямо, ребром нар. напълно, безусловно, абсолютно нар. решително, категорично, рязко …   Български синонимен речник

  • напреки — нар. косо, направо, пряко, на верев …   Български синонимен речник

  • незабавно — нар. неотложно, бързо, веднага, немедлено, тутакси, мигновено, в миг, завчас, бързешком, бързешката нар. моментално, на минутата, на часа нар. в момента нар. пряко, точно, съвсем, ей сега …   Български синонимен речник

  • неотклонно — нар. право, пряко, напред, праволинейно, принципно, без колебание, безкомпромисно, направо нар. постоянно …   Български синонимен речник

  • непосредствено — прил. направо, директно, пряко, косо, без заобикалки, близко, току до, до сами, съседно прил. тутакси, веднага прил. лично …   Български синонимен речник

  • право — същ. закони, норми същ. законност, справедливост, правда, правдина същ. основание, законно основание същ. привилегия, преимущество, монопол, запазено право, придобито право същ. прерогатив, власт същ. юриспруденция, право …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.